“ไรฝุ่น”
เป็นสาเหตุสำคัญในการก่อโรคภูมิแพ้ เราได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าร่างกายโดยการสูดดมมูลไรที่ฟุ้งออกมาจากเครื่องนอน ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งอาศัยของไรฝุ่นในบ้านเรือนได้แก่ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ตุ๊กตา เป็นต้น

ตัวไรฝุ่นภาพถ่ายจากกล้องอิเล็คตรอนไมโครสโคป
   

ไรฝุ่นจะเจริญเติบโต กิน-ถ่าย-ขยายพันธุ์ ในวัสดุที่มีเส้นใย ที่อับชื้นหรือที่แสงส่องเข้าไปไม่ถึง อาหารอันโอชะของตัวไรคือ ขี้ไคล รังแค ดังนั้นแหล่งที่อยู่เหล่านี้จึงเป็นสถานที่เหมาะแก่การเจริญพันธุ์ของไรฝุ่น

มูลที่ไรฝุ่นถ่ายออกมาจะเกาะสะสมอยู่ตามเส้นใยและมีขนาดเล็กมาก (ประมาณ 10-40 ไมครอน) จึงสามารถฟุ้งลอดผ่านรูผ้าปูที่นอนออกมาเมื่อมีแรงมากระทบ เช่น เด็กเล่นบนที่นอน การโยนหมอน การคลี่ผ้าห่ม การล้มตัวลงนอน การพลิกตัว เป็นต้น ละอองจะปลิวสู่อากาศทำให้เราหายใจสูดดมเข้าไปได้ และกระตุ้นร่างกายที่มีภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน เกิดปฏิกิริยา เซลล์หลั่งสาร ทำให้มีอาการภูมิแพ้ ไอจาม คันตา และหอบหืดตามมา

ปากไร


ชีวิตของไรฝุ่น
การเจริญเติบโตของไรฝุ่นมี 4 ระยะ ได้แก่ ไข่, ตัวอ่อน 6 ขา, ตัวอ่อน 8 ขา และ ตัวเต็มวัยเพศผู้-เมีย เมื่อตัวเต็มวัยผสมพันธุ์ได้ 3-4 วัน ตัวเมียจะตกไข่วันละ 3 ครั้งๆละฟอง ตลอดชีวิตวางไข่ได้ 40-80 ฟอง จากระยะไข่จนเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ไรจะผสมพันธุ์แล้ววางไข่ได้อีกเช่นนี้ไปเรื่อยๆตลอดอายุขัย (นาน 2 เดือน) ระหว่างการดำรงชีวิตไรฝุ่นจะกินอาหาร-ถ่ายมูล-หลั่งสารเมือกระหว่างการตกไข่ และลอกคราบเพื่อการเติบโต สิ่งที่ไรสร้างขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นโปรตีนที่มีคุณสมบัติเป็นสารก่อภูมิแพ้ได้ทั้งสิ้น

 

 
2006  © Little Ray Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact webmaster@littleray.net :: Power by