หัวข้อข่าว  
:: "ลิตเติลเรย์" เครื่องนอนสกัดไรฝุ่นผสานนาโน  
:: หลับสบายไม่กลัวภูมิแพ้ กับหมอนนาโนกันไรฝุ่น ฝีมือดาวรุ่งจาก NEC  
:: LittleRAY นวัตกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ  
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร  
:: สุดยอดนักผลิต - 7/3/2550  

สุดยอดนักผลิต - 7/3/2550

สุดยอดนักผลิต
++ “ปลอกหมอนป้องกันไรฝุ่น” นวัตกรรมใหม่ป้องกันโรคหอบหืด


“ชีวิตที่ดีเริ่มจากสุขภาพที่ดี” นี่คือคำนิยามของ บริษัท ลิตเติ้ลเรย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายหมอนป้องกันไรฝุ่น โดยนาโนเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลของ ถิรพงศ์ บุญทะจิตต์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

ถิรพงศ์ เล่าถึงความเป็นมาในการผลิตปลอกหมอนป้องกันไรฝุ่นให้ฟังว่า เริ่มจากการที่ตนเองเรียนจบด้านเครื่องมือแพทย์ เดิมจะผลิตเครื่องทือแพทย์ขาย แต่ต้องใช้เวลาในการวิจัยนาน จึงได้เปลี่ยนความคิด จนสุดท้ายก็เกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหาผู้ป่วยโรคหอบหืดที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและเท่าเทียมกัน โดยจากข้อมูลของสมาคมโรคหอบหืดพบว่า ในประเทศตะวันตกนั้น มีผู้ป่วยโรคหอบหืดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา จากการสำรวจในระยะ 10 ปี พบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นถึง 42% โดยในระหว่างปี 2536-2537 พบว่ามีผู้ป่วยถึง 13-14 ล้านคน เสียชีวิตถึงปีละ 2,000 คน ส่วนในประเทศไทยนั้น มีประชากรที่เป็นโรคหอบหืดประมาณ 3 ล้านคน หรือร้อยละ 5 ของประชากร โดยมีผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 1,000 คนต่อปี ซึ่ง 2 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมดมักจะมีอาการเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่โรคหอบหืดมักจะพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ และที่น่าสนใจก็คือจะพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ซึ่งจะเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ 2-5 ขวบ ในขณะที่ผู้ใหญ่จะเริ่มเป็นประมาณอายุ 30 ปีขึ้นไป โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว คือ เกิดจากรรมพันธุ์ ร้อยละ 40 และสิ่งแวดล้อมก็นับว่าเป็นตัวการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งควบคู่ไปกับกรรมพันธุ์ เช่น สิ่งแวดล้อมในบรรยากาศภายนอก ในสถานที่ประกอบอาชีพหรือในบ้าน จะพบว่า ไรฝุ่น สัตว์เลี้ยง แมลงสาบ หรือเชื้อราต่างๆ เหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดโรคหอบหืดขึ้นได้ทั้งนั้น

จากนั้น ถิรพงศ์ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการคิดที่จะผลิตปลอกหมอนป้องกันไรฝุ่นขึ้นมา จึงได้ไปขอคำปรึกษาจาก รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ หัวหน้าโครงการวิจัยไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างปลอกหมอนกันไรฝุ่นจากประเทศต่างๆ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย แคนาดา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา จำนวน 48 ตัวอย่าง มาตรวจสอบ ปรากฏว่าเกือบร้อยละ 50 ของทั้งหมด ไม่สามารถป้องกันไรฝุ่นได้ แต่แปรสภาพเป็นที่กักเก็บไรฝุ่นอีกด้วย สินค้าที่มีอยู่ในตลาดกว่าครึ่งไม่สามารถป้องกันไรฝุ่นได้จริง โดยที่ผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมานั้นไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถกันไรฝุ่นได้ ส่วนที่ต้องกันได้จริงก็มีราคาแพงมาก

ถิรพงศ์ บอกว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนกันไรฝุ่นของตนสามารถกันไรฝุ่นได้จริง แถมราคายังไม่แพงอย่างที่คิด และถือเป็นรายแรกของไทยที่สามารถซักได้โดยคุณสมบัติการป้องกันไรฝุ่นยังคงเดิม อีกทั้งยังนำคุณสมบัติของนาโนซิลเวอร์เข้ามาร่วมกับผ้ากันไรฝุ่น เพื่อที่จะเพิ่มคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ตนยังผลิตชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กหลายรายการ อีกทั้งยังออกแบบตุ๊กตาเด็กหญิง ชื่อว่า “นาโนโกะ” โดยมีเอกลักษณ์และการออกแบบเฉพาะตัวและลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัทเท่านั้น มีคุณสมบัติป้องกันไรฝุ่นและไม่ต้องซัก โดยใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของลูกค้า

“จากความคิดที่ต้องการทำธุรกิจของตนเอง ในปี 2547 แต่ไม่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเลย จึงพยายามศึกษาหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนได้พบกับโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหลังจากเรียนจบทำให้กล้าตัดสินใจจัดตั้ง บริษัทฯ ขึ้นมา โดยใช้งเงินลงทุนทั้งสิ้น 700,000 บาท แบ่งเป็นภาคการผลิต ร้อยละ 50 ภาคการขายและการตลาด ร้อยละ 50 ส่วนประโยชน์ในการที่ได้รับและการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจนั้น ได้ทั้งด้านการบริหารจัดการที่เน้นแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ทุกตำแหน่งขึ้นตรงกับผู้บริหารโดยตรงเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทุกคนสามารถทำงานในทุกหน้าที่ได้ มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ต่างๆ กันบ้างตามสถานการณ์เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้มีการจัดทำแผนธุรกิจและได้พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เส้นใย บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ที่สำคัญทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานสากล มีการจัดทำระบบบัญชี พัฒนาด้านการขายและการบริการ” ถิรพงศ์ กล่าว

สำหรับผู้ที่เป็นโรคหอบหืดอยู่หรือมีความเสี่ยงที่จะเป็น หากสนใจผลิตภัณฑ์หมอนป้องกันไรฝุ่น สามารถติดต่อได้ที่ ถิรพงศ์ บุญทะจิตต์ หมู่บ้านบัวทองธานี เลขที่ 14/2740 หมู่ 13 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0-2922-7043,
08-1720-2174 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.littleray.net

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 7/3/2007
2006  © Little Ray Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact webmaster@littleray.net :: Power by