ตัวอย่างการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการฆ่าแบคทีเรียของซิลเวอร์ของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ

1. Dr. Henry Crooks พบว่าสารคอลลอย์ซิลเวอร์สามารถฆ่าเชื้อvirus fungus bacterium,streptococcus,staphylococcus, pathogenic organisms ได้ภายใน 3 นาทีและไม่เป็นอันตรายหรือมีพิษซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เมื่อใช้ความเข้มข้นในปริมาณสูง

2. จากสิ่งพิมพ์ British Medical Journalประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1923ได้กล่าวถึง การเตรียมคอลลอย์ของซิลเวอร์เพื่อใช้ในทางยา และพบว่าซิลเวอร์บริสุทธิ์ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง และเมื่อทดลองที่ความเข้มข้นสูงๆ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็ว  จึงสามารถนำมาพิจารณาใช้ในการบำบัดรักษาแบคทีเรียได้

3. Dr. Bjorn Nordstrom ได้ใช้ซิลเวอร์ในการรักษาโรคมะเร็ง

4.จากหนังสือ Science Digest ฉบับเดือนมีนาคม ปี 1978 รายงานว่า สารคอลลอย์ของซิลเวอร์สามารถฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดโรคได้มากกว่า 650 ชนิด และเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคที่ดีที่สุดที่เคยมีและไม่เป็นพิษกับมนุษย์อย่างแน่นอน

5.ในปี 1991FDA ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่า ตามที่ได้มีการยอมรับว่าสารคอลลอย์ของซิลเวอร์สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาแบคทีเรียได้ตั้งแต่ก่อนปี 1938 จึงให้สามารถนำออกมาปรับใช้กับสินค้าในตลาดได้

6. จากสิ่งพิมพ์ Provo Herald ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ปี 1992 ได้กล่าวถึง สารคอลลอย์ของซิลเวอร์ในการรักษาโรคเอดส์

The Antibacterial and  Sterilizing Mechanism of     Nano-Silver


ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคขึ้นอยู่กับขนาดของแบคทีเรีย โดยนาโนซิลเวอร์      จะไปจับกับ SH ของผนังเซลล์ จึงทำให้มันไม่สามารถดำรงชีวิตอีกต่อไป อีกทั้งยังไม่ทำร้ายร่างกายมนุษย์

Nano Silver

 

The Applications by Nano Silver

ความแตกต่างระหว่างยาฆ่าเชื้อโรค กับ นาโนซิลเวอร์

รายการ

ยาฆ่าเชื้อโรคทั่วไป

นาโนซิลเวอร์

ชนิดของแบคทีเรีย

สามารถฆ่าและป้องกันเชื้อโรคได้น้อยชนิด

มีประสิทธิภาพในการป้องกันและฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ถูกจำกัดโดยขึ้นกับชนิดของเชื้อโรค

การต้านยา

ทำให้เชื้อโรคเกิดการต้านยาได้ง่าย

ไม่ก่อให้เกิดการต้านยาของเชื้อโรค

ความปลอดภัย

เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมกับร่างกายมนุษย์ในขณะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคจึงทำเป็นการทำร้ายต่ออวัยวะภายใน

โดยการทดลองของ FDA ได้ให้การรับรองว่านาโนซิลเวอร์ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในปริมาณที่เหมาะสม

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคของนาโนซิลเวอร์     


Data source:Modern Plastics May 2002 p.33

 

Nano Silver Mechanisms


The presumed mechanism of denaturation of bacteria’s disulfied bonds
in the presence of silver nano powder.  
DNA loses its replication ability and cellular proteins become inactivated on Ag+ treatment.

 
2006  © Little Ray Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact webmaster@littleray.net :: Power by