คุณสมบัติของผ้ากันไรฝุ่น LittleRAY


1. ตัวไรไม่สามารถเจาะไชผ่านผ้าจากทางด้านบน(face)และด้านล่าง (back) ของผ้าได้ (No mite penetration) วิเคราะห์โดยวิธี  Heat escape method

2. ตัวไรไม่สามารถเจาะไชผ่านผ้าจากทางด้านบน(face)และด้านล่าง (back) ของผ้าได้ (No mite penetration) วิเคราะห์โดยวิธี  Siriraj chamber method

3. สามารถกั้นสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นได้ 99.9% (%Protection=99.9) วิเคราะห์โดยวิธี  Two-site monoclonal antibody based-ELISA

4. สามารถกั้นฝุ่นได้ 0.03% (% dust leak)หรือ 99.97%

5. สามารถกั้นสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นได้ 99.9% (%Protection=99.9) หลังมาตรฐานการซัก 10 ครั้งวิเคราะห์โดยวิธี  Two-site monoclonal antibody based-ELISA

6. สามารถกั้นฝุ่นได้ 0.03% (% dust leak)หรือ 99.97% หลังมาตรฐานการซัก 10 ครั้ง

7. ตัวไรไม่สามารถเจาะไชผ่านผ้าจากทางด้านบน(face)และด้านล่าง (back) ของผ้าได้ (No mite penetration) หลังมาตรฐานการซัก 10 ครั้ง  วิเคราะห์โดยวิธี  Heat escape method

8. ตัวไรไม่สามารถเจาะไชผ่านผ้าจากทางด้านบน(face)และด้านล่าง (back) ของผ้าได้ (No mite penetration) หลังมาตรฐานการซัก 10 ครั้ง วิเคราะห์โดยวิธี  Siriraj chamber method

9. การซึมผ่านของอากาศ    0.42  ลบ.ซม/วินาที/ตร.ซม

10.  ความแตกต่างของแรงดัน ระหว่างผิวหน้าผ้า     ทั้ง 2 ด้าน     20 มิลลิเมตรของน้ำ

ในทางการแพทย์ได้วิจัยแล้วว่าการที่เราสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสสูดดมสารก่อภูมิแพ้ได้ ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันกำจัดไรฝุ่นจึงควรให้ความสนใจกับห้องนอนมากเป็นพิเศษ วิธีการป้องกันไรฝุ่นมีหลายวิธีเช่น การซัก การดูดฝุ่น การใช้ความร้อนฆ่าไร เป็นต้น ส่วนวิธีที่มักนิยมใช้กันแพร่หลายคือ การใช้ผ้ากันไรฝุ่น (Anti-mite covers) คลุมที่นอน หมอน เพื่อกันมิให้มูลไร หรือสารก่อภูมิแพ้จากเครื่องนอนเล็ดลอดออกมาสู่ภายนอกได้ ทำให้ลดการฟุ้งกระจายของมูลไรสู่อากาศ

 

ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันไรฝุ่นโปรดถามหาหนังสือรับรอง
หรือใบรายงานผลการวิเคราะห์ผ้ากันไรฝุ่น
ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ

 

 
2006  © Little Ray Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact webmaster@littleray.net :: Power by